pátek 11. října 2013

PODZIMNÍ SPECIÁL

Podzim a energie kovu

Po jaru a létu s podzimem přichází třetí ze čtyř energií celoročního cyklu. Není ani lepší, ani horší, než všechny ostatní, má pouze jinou kvalitu a je v rámci celého celku stejně důležitá. Energie, která v průběhu jara stoupala a nabírala na síle, během léta dosáhla svého vrcholu a nyní začala opět klesat. Jang dosáhl svého maxima a o slovo se hlásí temný a chladný jin, který dosáhne svého vrcholu v zimě. Energie druhé poloviny roku se zhušťuje a náš pohled se obrací dovnitř. K pocitům, s nimiž se můžeme  konfrontovat v elementu kovu, patří i smutek, trápení a osamělost, budou-li však naše orgány ve zdravé rovnováze, příjemné psychické rozpoložení si zachováme i v těchto pochmurných obdobích a využijeme toho, co nabízí, v náš prospěch.
Podzimní energie kovu nabádá ke shromažďování, třídění, rozlišování důležitého od nepodstatného, oddělování toho, co již nepotřebujeme a následnému zbavování se. Je dobré se podívat, co jsme za celý rok nasbírali a prověřit, co z toho je nám přínosem a naopak. Je čas vyčistit hlavu, byt i šatník a provést v životě dokonalou inventuru.
Energie kovu nás také podpoří v dokončování rozdělaných věci a vzdání se toho, co nám již neslouží. Podzim nám v tomto ohledu přináší jedinečnou příležitost připravit si čistou půdu pro setbu nových semínek příští rok. Pokud ji nevyužijeme, další šance bude zase za rok na podzim.